Witaj Użytkowniku:    
metallica
Dla koneserów
OTHER VOICES / FULL CIRCLE `10 (+3TR)(DG) DOORS, THE
OTHER VOICES / FULL CIRCLE `10 (+3TR)(DG)

CENA:
55.36zł
MIKYMAUZOLEUM `93 NOHAVICA, JAROMIR
MIKYMAUZOLEUM `93

CENA:
39.42zł
NADIR`S BIG CHANCE `75 / 06 HAMMILL, PETER
NADIR`S BIG CHANCE `75 / 06

CENA:
33.25zł
TRI CUNICI `94 NOHAVICA, JAROMIR
TRI CUNICI `94

CENA:
42.24zł
DARMODEJ A DALSI `95 NOHAVICA, JAROMIR
DARMODEJ A DALSI `95

CENA:
39.42zł
ODE TO VENUS `73 / 03 NIEMEN, CZESŁAW
ODE TO VENUS `73 / 03

CENA:
54.89zł
IDIOT `90 POP, IGGY
IDIOT `90

CENA:
33.25zł

Na skróty
Regulamin 

REGULAMIN SKLEPU MUSICCORNER.pl

 

INFORMACJA O ZAMAWIANIU TOWARU

I. Informacje o Sklepie

1. Sklep internetowy MusicCorner.pl jest prowadzony przez Music Corner Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. św. Tomasza 4, 31-014 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041564, posługującej się numerem NIP 676-21-94-626 („Sklep”).

2. Sprzedaż oferowanych produktów odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, pod adresem www.musiccorner.pl

3. Wszystkie towary zawarte w ofercie sklepu internetowego MusicCorner.pl są fabrycznie nowe, nie używane, wolne od wad i legalnie wprowadzone do obrotu.

4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

- komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

- aktywne konto poczty e-mail.

5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

II. Rejestracja Klienta 

1. Warunkiem dokonywania zamówień w naszym sklepie jest rejestracja Klienta, która jest konieczna przy pierwszych zakupach. Rejestracji można dokonać w dowolnym momencie (po naciśnięciu "Rejestruj" w pasku głównym), jednak nie póżniej niż w kasie.

2. Przy kolejnych zakupach można posługiwać się podanym identyfikatorem i hasłem.

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Music Corner Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie, w tym  dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

4. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Panel Klienta”).

III. Realizacja zamówień

1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza osobowego. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych danych sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

2. Zamówienie może zostać podzielone w zależności od czasu realizacji zamówionych produktów i zrealizowane w jednej lub dwóch przesyłkach. Jedna paczka z dostępnymi produktami i druga paczka z produktami o dłuższym czasie realizacji. O sposobie realizacji zamówienia decyduje Klient w 'formularzu osobowym' po zalogowaniu się zaznaczając opcję: "Aby dostępne produkty otrzymać wcześniej, proszę podzielić zamówienie".

3. Po otrzymaniu przez nas zamówienia generowane jest "automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia", które zostaje odesłane na podany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o skontaktowanie się z nami.

4. Otrzymane przez klienta "automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia" jest wyłącznie informacją o otrzymaniu zamówienia, jego realizacja jest uzależniona od dostępności produktów.

IV. Dostawa i termin realizacji zamówień

1. Zamówione produkty dostarczane są do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatów InPost firmy kurierskiej UPS, w zależności od wyboru klienta.

2. Podany przy produkcie czas realizacji dotyczy paczek dostarczanych na terenie Polski i określa średni czas jaki upływa od momentu złożenia zamówienia do momentu wysłania paczki przez sklep. Czas realizacji, uzależniony od dostępności produktu, jest podany w dniach roboczych lub tygodniach i wynosi średnio:

-24/48 godzin - dla produkótw, które posiadamy w naszym magazynie;

-1-7 dni roboczych dla produktów dostępnych w magazynie dostawców;

-1-4 tygodnie dla produktów na zamówienie, które wymagają sprowadzenia od dostawcy (w przypadku problemów ze sprowadzeniem określonego tytułu zastrzegamy sobie możliwość dłuższego czasu realizacji).

3. W przypadku produktów na zamówienie, gdyby realizacja zamówienia w podanym czasie nie byla możliwa, zamówienie może zostać prolongowane po uprzednim wyrażeniu zgody przez klienta. Wysyłka produktu na zamówienie zostanie potwierdzona e-mailem przed wysłaniem przesyłki.

4. Czas dostawy, podany jest przy składaniu zamówienia, w momencie wybierania 'formy płatności i formy wysyłki' i określa średni czas dostarczenia paczki przez wybranego dostawcę.

5. Termin otrzymania paczki = czas realizacji + czas dostawy

V. Formy płatności, formy wysyłki 

1. Proponujemy następujące formy płatności:

- płatne przy odbiorze (wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera UPS);

- karta kredytowa/płatnicza (poprzez serwis Płatności.pl);

- płatności on-line (poprzez serwis Płatności.pl);

- PayPal;

- przelew zwykły (przedpłata).

2. W przypadku płatności przelewem zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu przelewu na konto. W przypadku płyt pochodzących z importu (z dopiskiem "import"), należnośc powinna zostać  uiszczona dopiero po otrzymaniu wiadomości e-mail inofmującej o skompletowaniu zamówienia.

3. Music Corner pokrywa koszty wysyłki paczek dostarczanych na terenie Polski dla:
- paczki zwykłej - jeżeli wartość produktów w momencie wysyłki przekracza 200 PLN
- paczki priorytetowej - jeżeli wartość produktów w momencie wysyłki przekracza 250 PLN
4. Koszty wysyłki przesyłek zagranicznych liczone są według cennika Poczty Polskiej dla pakiecików (waga do 2000g) lub paczek pocztowych (waga powyżej 2000g) i doliczają się automatyczne do zamówienia po wybraniu 'formy wysylki'. Koszty te są uzależnione od wagi (ilości zamówianych produktów).

VI. Zwrot 

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach przewidzianych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Termin dla wykonania prawa odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Prawo odstąpienia nie dotyczy: 

 a. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
 c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
 e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
 g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
 h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
 i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
zawartej w drodze aukcji publicznej;
 k. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
 l. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary w postaci nagrań audialnych, wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach nie mogą być zwrócone po zdjęciu ich oryginalnego opakowania (np. folii) lub plomby zabezpieczającej.

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia pisemnego oświadczenia w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej (klient może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się na odwrocie faktury/rachunku). Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

4. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

5. Zwrot należności dokonywany w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraża zgodę na inny sposób zwrotu niezwiązany z dodatkowymi opłatami. Zwrot obejmuje kwotę uiszczoną przez Konsumenta za zakupiony towar oraz koszty przesyłki towaru ze Sklepu do Konsumenta.

6. Do odsyłanego w ramach zwrotu towaru prosimy, w miarę możliwości dołączyć rachunek.

7. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

VIII. Reklamacja

1. Każdy towar zakupiony w naszym sklepie posiada gwarancję producenta i podlega wymianie, jeśli posiada wady fabryczne lub został uszkodzony mechanicznie w trakcie przesyłania.

2. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sklep o stwierdzonej niezgodności.

3. Po wykryciu niezgodności z umową prosimy o odesłanie towaru (rekomendujemy w tym zakresie przesyłką pocztową ekonomiczną) na adres Sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu, wraz z opisem reklamacji (wzór znajduje się na odwrocie faktury/rachunku). 
4. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

5. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru, ewentualnie zaoferuje do wyboru inne produkty znajdujące się w ofercie sklepu. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru (list polecony ekonomiczny), zostaną zwrócone przez Sklep po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

IX. Postanowienia końcowe 

1. Podane na stronie www.musiccorner.pl ceny produktów oraz inne informacje o produkcie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wszystkie ceny są cenami brutto podanymi w PLN i zawierają podatek VAT.

2. W przypadku, gdy zamówiony towar jest niedostępny w magazynie Sklepu lub u dostawcy, został wycofany z oferty przez dostawcę lub z innych przyczyn Sklep nie ma możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep powiadomi o tym fakcie Klienta nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

3. Do przesyłki dołączony jest faktura VAT wystawiona na osobę składającą zamówienie, lub paragon fiskalny.


Kontynuuj Zakupy
Promocja dnia
CEREMONIALS `11 FLORENCE & THE MACHINE
CEREMONIALS `11

CENA:
33.25zł
R `00 QUEENS OF THE STONE AGE
R `00

CENA:
33.25zł


darmowa wysyłka

Najczęściej kupowane
ZŁOTA KOLEKCJA VOL.1 & VOL.2 `12  / 2CD / DŻEM
ZŁOTA KOLEKCJA VOL.1 & VOL.2 `12 / 2CD /

CENA:
33.80zł
THE PLATINUM COLLECTION `11 / 3CD / QUEEN
THE PLATINUM COLLECTION `11 / 3CD /

CENA:
64.75zł
MÓJ DOM KORTEZ
MÓJ DOM

CENA:
36.90zł
METALLICA `91 METALLICA
METALLICA `91

CENA:
33.25zł
ZŁOTA KOLEKCJA VOL.1&2 `08  / 2CD / MAANAM
ZŁOTA KOLEKCJA VOL.1&2 `08 / 2CD /

CENA:
25.35zł
FROM THE FIRES GRETA VAN FLEET
FROM THE FIRES

CENA:
43.89zł
KRAINA LODU `13      (DISNEY) OST
KRAINA LODU `13 (DISNEY)

CENA:
37.50zł
DZIECIOM '15   (DG) LAO CHE
DZIECIOM '15 (DG)

CENA:
35.49zł
MYWASWYNAS LUXTORPEDA
MYWASWYNAS

CENA:
32.19zł
ŻYCIE PO ŚMIERCI O.S.T.R.
ŻYCIE PO ŚMIERCI

CENA:
39.90zł


 
Copyright ©2018 https://www.musiccorner.pl
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Oprogramowanie i grafika © 2011 Mysklep.pl
Powered by osC PRO Wszelkie prawa zastrzeżone.
Używamy cookies i podobnych technologii głównie w celu świadczenia usług i statystyk.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Używamy cookies i podobnych technologii głównie w celu świadczenia usług i statystyk.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. Rozumiem politykę plików cookie - zamknij